Max

De Assistent in de Zorg.

Max ondersteunt zorgorganisaties bij het op orde houden van de administratie ten behoeve van de verantwoordingsplicht. Zo is MaxZorg optimaal voorbereid op materiële controles.

Implementatietijd van 1 week

ROI van 80% na 2,5 maand

MaxZorg

UITDAGING

Declareren? Planning = Realisatie.

Op basis van het prestatiemodel van zorgverzekeraars is het belangrijk dat de dag rapportages een reflectie zijn van de dagplanning. Geleverde zorg kan namelijk alleen worden gedeclareerd, wanneer volledige rapportages aanwezig zijn.

Tingkforhealthcarepic (1)

DE CIJFERS

Een aantal feiten

+15% productiviteit per zorgverlener

+3283% rapportages gecontroleerd

-1 FTE in totaal

WERKZAAMHEDEN

Max de Zorgassistent helpt.

Max controleert alle rapportages zodat zorgverleners zich weer kunnen richten op de cliënt. Iedere nacht checkt Max of een zorgverlener de behandelingen netjes heeft gerapporteerd in het EPD (Elektronisch Patiëntendossier) in navolging van de planning. Alle gemiste rapportages worden via de mail gemeld bij de desbetreffende zorgverlener om aangevuld en/of gecorrigeerd te worden.

De Voordelen.

Voor de Cliënt

Kwalitatief betere zorg

Meer menselijk contact

Altijd aanwezige rapportages voor naasten

Voor de Zorgverlener

Minder administratieve last

Meer werkplezier

Tijdig uitbetaald

Voor de Zorgmanager

Tijdsbesparingen

Altijd complete rapportages

Volledig compliant voor de Wet Langdurige Zorg