RESULTATEN

In het Kort.

Volledig compliant voor de Wet Langdurige Zorg

Alle rapportages dagelijks gecheckt 

Tijdige uitbetalingen van zorgverleners

VOORSTELLEN

Spark in de Gezondheidszorg.

Spark ondersteunt zorgorganisaties bij het op orde houden van de administratie ten behoeve van de verantwoordingsplicht. Zo zijn zorgorganisaties optimaal voorbereid op materiële controles.

Zorg

De Voordelen.

+15% productiviteit per zorgverlener

+3283% rapportages gecontroleerd

-1 FTE in totaal

UITDAGING

Declareren? Planning = Realisatie.

Op basis van het prestatiemodel van zorgverzekeraars is het belangrijk dat de dag rapportages een reflectie zijn van de dagplanning. Geleverde zorg kan namelijk alleen worden gedeclareerd, wanneer volledige rapportages aanwezig zijn.

WERKZAAMHEDEN

Wat doet Spark.

Spark controleert alle rapportages zodat zorgverleners zich weer kunnen richten op de cliënt. Iedere nacht checkt Spark of een zorgverlener de behandelingen netjes heeft gerapporteerd in het EPD (Elektronisch Patiëntendossier) in navolging van de planning. Alle gemiste rapportages worden via de mail gemeld bij de desbetreffende zorgverlener om aangevuld en/of gecorrigeerd te worden.

PROCES

Het proces geautomatiseerd.

1 RAPPORTAGES OPHALEN

Spark leest de planning uit van de dag. Ook haalt Spark alle rapportages van de desbetreffende dag op uit het ECD.

2 CHECKEN VAN RAPPORTAGES

Spark controleert met de planning of er rapportages ontbreken. Ook checkt Spark de correctheid van rapportages.

3 ZORGVERLENERS MAILEN

Bij ontbrekende rapportages of incorrecte rapportages, stuurt Spark een mail naar de verantwoordelijke zorgverlener.