RESULTATEN

In het Kort.

Incorrecte declaraties direct opgespoord

Volledige beheersing van reiskosten

Snelle vergoeding van reiskosten

VOORSTELLEN

Spark in HR:
Declaraties Controleren
.

Spark checkt of het aantal gedeclareerde kilometers redelijkerwijs overeenkomt met de daadwerkelijk gereden afstand. Op deze manier worden altijd de juiste reiskosten gedeclareerd.

TramPic

De Voordelen.

+35% besparingen in reiskosten

+70% snelle controles

100% van de incorrecte afstanden gespot

UITDAGING

Te veel Kilometers Vergoeden.

Het komt regelmatig voor dat personeel het verkeerde aantal reiskilometers declareert door bijvoorbeeld typfouten. In sommige gevallen vergoeden werkgevers daarom meer dan nodig is. Deze incorrecte aantallen moeten dan ook worden aangekaart en gemeld bij de werknemer ter rectificatie.

WERKZAAMHEDEN

Wat doet Spark.

Vanuit het planningsysteem haalt Spark alle reiskostendeclaraties op. Vervolgens checkt Spark of het aantal gedeclareerde kilometers klopt met de afstanden gegenereerd door Google Maps. Iedere onjuiste afstand (met een marge) wordt per mail gemeld bij de desbetreffende werknemer voor rectificatie.

PROCESS

Het proces geautomatiseerd.

1 DECLARATIES OPHALEN

Alle declaraties van werknemers worden onttrokken uit het personeelssysteem.

2 MATCHEN MET GOOGLE MAPS

De declaratie hoeveelheden (KM) worden vergeleken met de hoeveelheden verstrekt door Google Maps.

3 MAILEN BIJ FOUT

Bij een significante afwijking (buiten de marge) wordt de desbetreffende werknemer direct via mail op de hoogte gehouden.