Ontzorgd Zorgen.

Een zorgverlener kiest ervoor om met mensen te werken, niet om achter een computer te zitten. Toch gebeurt dit in de praktijk nog veel te vaak. Onze Virtuele Werknemers laten zorgverleners weer zorgen zonder zorgen.

animation_200_kt6eluip

PROBLEEM

Van Zorg naar Zorgwekkend.

In het verleden konden zorgverleners zich volledig bezighouden met het verlenen van zorg. In de afgelopen jaren heeft wetgeving ervoor gezorgd dat zorgverleners steeds meer administratieve taken erbij hebben gekregen.

Op dit moment gaat maar liefst 35% van de zorgtijd naar administratieve handelingen. Naar verwachting wordt dit percentage alleen maar hoger. Dit is problematisch, aangezien de zorg al reeds kampt met een krappe arbeidsmarkt.

Tingkforhealthcarepic (1)

Werkt met de volgende applicaties:

AdobeIcon
ExcelIcon
ChromeIcon
Outlook
HixIcon
Epic
UserIcon
download (2)
ONSicon

Of ieder ander zorgsysteem.

OPLOSSING

Virtuele Zorgassistent.

Onze Virtuele Werknemers ondersteunen maar al te graag bij de administratieve werkzaamheden van zorgverleners. Administratieve taken worden met plezier overgenomen, zodat de zorgverlener zich weer kan focussen op het échte werk.

Wanneer het belangrijk is dat werkzaamheden door menselijke ogen worden gecontroleerd, is dat ook geen probleem. Een Virtuele Werknemer kan het werk laten controleren en gaat pas weer verder bij instemming van de zorgverlener.

De Toepassingen.

Laat een virtuele zorgassistent zorginformatiesystemen met elkaar verbinden voor meer interoperabiliteit. Bijvoorbeeld:

- Inkomende patiëntafspraken invoeren in informatiesystemen.
- Back-up van bestanden maken vanuit Document Managementsysteem of email.
- Patiëntformulieren verwerken in medische dossiers.

Laat een virtuele zorgassistent informatie uit portalen, informatiesystemen en websites onttrekken. Bijvoorbeeld:

- Budgetplafonds monitoren en beheersen.
- Statusaanvragen van vergoedingen bij meerdere zorgverzekeraars checken.
- Patiëntgegevens uit informatiesystemen opvragen voorafgaand aan gesprek.

Laat een virtuele zorgassistent checken of informatie in EPD of informatiesysteem aan wetgeving, protocollen of andere criteria voldoet. Bijvoorbeeld:

- Rapportages in EPD controleren op aanwezigheid en compleetheid.
- Gedeclareerde kilometers checken.
- Checken of nieuwe patiënten reeds in informatiesysteem staan.

DOELGROEPEN

Interessant voor

Huisartsen

Ondersteuning bij accredatietrajecten door bijvoorbeeld het verzenden van taaknotificaties.

GGZ Instellingen

Ondersteuning bij de verplichtingen afkomstig van het zorgprestatiemodel.

Ziekenhuizen

Intramurale en transmurale gegevensoverdracht bij nieuwe patiënten.

Thuiszorgorganisaties

Ondersteuning bij de verantwoordingen naar zorgverzekeraars door dagelijkse rapportage checks. Lees ons succesverhaal >

Fysiotherapeuten

Verwerken van inkomende behandelverzoeken op de website en verlofregistraties van personeel.

OPTIMALE WAARDE

De Voordelen.

heart

MEER TIJD VOOR DE CLIËNT

De verminderde administratiedruk geeft de zorgverlener weer de gelegenheid om zich volop in te zetten voor de cliënt.

kosten

BESPAAR ARBEIDSKOSTEN

Overgekwalificeerd personeel wordt weer ingezet op het werk waarvoor ze zijn opgeleid.

werknemer

MEER WERKVREUGDE

Zorgverleners kunnen zich weer richten op hun passie: kwalitatief hoogwaardige zorg leveren.

risk

ALTIJD VOORBEREID OP AUDITS

Menselijke fouten worden voorkomen en administratie is compleet en in orde. Hierdoor ben je altijd voorbereid op audits.